top of page

ייפוי כח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18), לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו, בתנאי שהוא מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי הכוח המתמשך. ברור כי אותו אדם, הנקרא הממנה, בוחר את מיופה הכח בעת שהוא מבין ויכול לקבל החלטות בעצמו (ולא לאחר שאיבד את כשירותו המשפטית). ייפוי הכח המתמשך יכול להיות לכלל ענייניו של הממנה או לחלק מהם. עריכת ייפוי כח מסוג זה, כמו גם החתימה עליו, הן על ידי הממנה והן על ידי מיופה הכח, מתבצעת על ידי עו"ד שהוסמך לצורך כך בהכשרה מקצועית מיוחדת.


משרדנו מעניק שירותי ייפוי כח מתמשך והנכם מוזמנים לפנות לקבלת ייעוץ ו/או שירות בעניין זה.

   יצירת קשר והתייעצות:

הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו בכל שאלה בטלפון 03-7523153 או למלא את טופס צור קשר ונחזור אליכם!

bottom of page