top of page

ליטיגציה אזרחית ומסחרית

ליטיגציה הינו התחום המשפטי הנוגע לייצוג וטיעון בפני גורמים שונים. על פי רב מדובר בייצוג וטיעון בפני הערכאות השיפוטיות, כלומר בתי משפט השונים, בתי הדין, המפקח על המקרקעין, רשם ההוצאה לפועל וכיוצב'. מקובל לחשוב על הליטיגציה בפני הערכאות השיפוטיות כנחלקת בעיקרה לשניים: ליטיגציה אזרחית וליטיגציה פלילית, אולם ליטיגציה יכולה להיעשות גם בפני גורמים נוספים כגון רשויות המס, צדדים לסכסוך ועוד. חלק נוסף של הליטיגציה הינו הליטיגציה המסחרית אשר עוסקת בעיקרה בייצוג צדדים בסכסוך מסחרי- עסקי כגון סכסוך של בעלי מניות בחברה, סכסוכים בין ספק ללקוח וכל סכסוך שיש בו מרכיבים ואלמנטים בעלי אופי של סכסוך מסחרי עסקי.


בין אם מדובר בליטיגציה אזרחית ובין אם במסחרית ובין אם בכלל (ובפלילי בפרט) הליטיגציה הינה תחום משפטי הדורש מיומנות מיוחדת של הטוען, הוא הליטיגטור- עו"ד המייצג. 


הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו המעניק שירותי ליטיגציה מקיפים.

   יצירת קשר והתייעצות:

הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו בכל שאלה בטלפון 03-7523153 או למלא את טופס צור קשר ונחזור אליכם!

bottom of page